av棒和震动

av棒和震动

麻杏甘石汤,原为发汗后及下后汗出而喘无大热者之的方,原未言及治喉证也。当白昼时,终日言语动作,阴阳之气化皆有消耗,实赖向晦燕息以补助之。

治此证者欲其受药不吐,当变汤剂为散,且又分毫无药味,庶可奏效。至此方不用白虎汤加减,而必用白虎加人参为之加减者,因病至此际,非加人参于白虎汤中,不能退其深陷之热,复其昏愦之神明也。

是知同是腰疼而其致病之因各异,治之者安可胶柱鼓瑟哉。其下血剧时腰际疼甚,呼吸常觉短气,其脉左部弦细,右部沉虚,一分钟八十二至。

继延愚为诊视,其两目上窜,几不见黑睛,精神昏愦,毫无知觉,身体颤动不安,时作嗳声,其肌肤甚热,启其齿见其舌缩而干,苔薄微黄,偶灌以水或米汤犹知下咽,其气息不匀,间有喘时,其脉数逾六至,左部细而浮,不任重按,右部亦弦细,重诊似有力,大便旬日未行。由此知医者之治病用药,不可定存南北之见也。

知其毒由内消,当不变生他故。其心中烦躁而渴者,因产后肾阴虚损,不能上达舌本,且不能与心火相济也。

为其冲冲胃逆,是以胃壁血管破裂以至于吐血咳血也。 旬日后月信遂见,因将原方略为加减,再服数剂以善其后。

Leave a Reply